Τό προσωπικό σου mantra

  Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη το πρωί? Ποιος είναι ο εσωτερικός σου ήχος? Τα mantras , είναι λέξεις και ήχοι πού  έχουν δοθεί  στην ανθρωπότητα, για να μας …