Η συμμετοχή σας στα retreats, είναι μια εμπειρία επαναπροσδιορισμού και μεταμόρφωσης. Ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση από ότι μας κρατά μακριά από την αληθινή θεική μας υπόσταση. Η επαφή με τη Φύση, η αποκοπή από την ρουτίνα της καθημερινότητας, το μεγάλο χρονικό περιθώριο, η δυναμική που αναπτύσσεται μέσω της ομάδας και η εστίαση στην εργασία μας, είναι παράγοντες που ισχυροποιούν και μεγενθύνουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής διαδικασίας.

Χρησιμοποιούμε ποικίλες, σοφά επιλεγμένες πρακτικές

  • Υοga
  • Διαλογισμό
  • Ηχοθεραπεία
  • Τελετή της φωτιάς
  • Σαμάνικες πρακτικές
  • Τεχνικές ενεργειακής ψυχολογίας
  • Εκστατικό χορό
  • Και άλλα