Μελλοντικά

Έγιναν

Date: 01/09/2021 | Time:

Namaste Yoga Festival Amorgos

Date: 28/07/2021 | Time:

Φωτίζοντας το τραύμα

Date: 08/05/2021 | Time:

Ο ήχος της Ψυχής

Date: 27/04/2021 | Time: 18:30

Ο Κωδικός του Έτους 2021

Date: 08/02/2020 | Time:

Φωτίζοντας το τραύμα

Date: 15/12/2019 | Time: 10:30

Ο Κωδικός του 2020

Date: 20/09/2019 | Time:

The Swan

Date: 16/05/2019 | Time:

Autumnal Equinox Retreat 2019

Date: 06/11/2018 | Time:

Η φωνή μας και το sruti

Date: 05/11/2018 | Time:

Swadhisthana chakra,Healing circle

Date: 26/09/2018 | Time:

The Smiling Self