Μελλοντικά

Έγιναν

Date: 08/02/2020 | Time:

Φωτίζοντας το τραύμα

Date: 15/12/2019 | Time: 10:30

Ο Κωδικός του 2020

Date: 20/09/2019 | Time:

The Swan

Date: 16/05/2019 | Time:

Autumnal Equinox Retreat 2019

Date: 06/11/2018 | Time:

Η φωνή μας και το sruti

Date: 05/11/2018 | Time:

Swadhisthana chakra,Healing circle

Date: 26/09/2018 | Time:

The Smiling Self

Date: 25/08/2018 | Time:

Love here and now

Date: 22/09/2017 | Time:

Yoga Ethics

Date: 12/06/2017 | Time:

Ενεργειακή διατροφή

Date: 16/09/2016 | Time:

Wish come true

Date: 02/10/2015 | Time:

I am the creator of my reality