Θεραπευτικός Κύκλος * Δωρεάν συμμετοχή

Κύκλος Φωτός σημαίνει, αυτό το άνοιγμα στον χωροχρόνο όπου η Αγάπη της Δημιουργίας ρέει προς όφελος των συμμετεχόντων.
Οι Κύκλοι Φωτός ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν ισχυρή ροή Φωτός προς ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Μας χρειαζόμαστε!
Δωρεάν συμμετοχή, οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Απαραίτητο να δηλώσετε την παρουσία σας στο 6988632833
Καλή αντάμωση.