Μύηση Reiki 3ου βαθμού* Shinpiden

Μύηση Reiki , παραδοσιακό σύστημα Oshui 3ος βαθμός.

Σάββατο 21 Μαίου 10.30 πμ και Κυριακή 22 Μαίου 10.30 πμ