Αγιουρβέδα εν κινήσει

Ayurveda εν κινήσει.

Εργαστήριο βιωματικής έκφρασης, τα στοιχεία της Δημιουργίας μέσα μας.

Πόσο μας έλειψε η κίνηση! Πόσο μας έλειψε η σωματική αυτογνωσία!

Τα στοιχεία της Δημιουργίας ,αυτά που αποτελούν τον εκδηλωμένο κόσμο, υπάρχουν μέσα μας και αντιστοιχούν  στα ενεργειακά μας κέντρα.

Η Ινδική Ιατρική η Ayurverda -αλλά και η αρχαία Ελληνική- αντιστοιχουν τα στοιχεία αυτά στην ιδιοσυγκρασία μας, η ισορροπία τους συνιστά την υγεία μας.

Η Γη

Το Νερό

Η Φωτιά

Ο Αέρας

Ο Αιθέρας

Μέσα από κίνηση και αλληλεπίδραση, μέσα από την σωματική έκφραση, δηλωτική του υποσυνείδητου μας, θα ανακαλύψουμε τον αγιουρβεδικό μας τύπο.

Ο αγιουρβεδικός προσωπικός μας τύπος είναι πληροφορία πλοήγησης στη ζωή.

Ποιό στοιχείο υπερτερεί μέσα μου?

Ποιό χρειάζεται τόνωση  ενίσχυση?

Είναι εφικτή η ισορροπία των στοιχείων?

Το σώμα σαν πνευματικός οδηγός.

Διαλόγισμός εν κινήσει .

Αποκωδικοποίηση σωματικών εκδηλώσεων.

Η αλληλεπίδραση σαν μέσον αυτογνωσίας.

Ο καθρέφτης του σώματος και η αντανάκλαση της προσωπικότητας.

Η εσωτερική σοφία.

Με χαρά, ευκολία, και αμεσότητα σας περιμένουμε να απελευθερώσουμε την ενέργεια μας!

 

Ο χώρος που μόνιμα συνεργαζόμαστε

Hearticle, κάτω από την Ακρόπολη των Αθηνών.

 

Με 27 χρόνια πολύπλευρης θεραπευτικής και διδακτικής εμπειρίας

και πολλή αγάπη

Σοφία Φώσκολου