Ενεργειακή Ψυχολογία

Η Ενεργειακή ψυχολογία περιλαμβάνει θεραπευτικές  μεθόδους όπως:

Healing Codes

logobg40

E.F.T.

logobg40

Ho'oponopono

logobg40

Sendona

Μέσω βιωματικών  τεχνικών, με διαλογισμό, αυτοβελονισμό, θετικές δηλώσεις κ.α., επιτυγχάνουμε αλλαγή του ενεργειακού πεδίου μας, μεταβολή  αρνητικών συναισθημάτων και σωματικών συμπτωμάτων. Στόχος είναι η ενδυνάμωση και η αυτοθεραπεία.  Οι τεχνικές είναι απλές και μπορείτε να τις εφαρμόζετε εφεξής στην καθημερινότητα σας.

Παρέχονται προσωπικές συνεδρίες και σεμινάρια