Η ισχύς εν τη ενώσει

Η Ισχύς εν τη ενώσει.
Τον ξέρετε αυτόν το μύθο? – και όπου μύθος η αλήθεια δοσμένη με τρόπο απλοϊκό.
Ήταν ένας πατέρας που είχε δύο γιούς που ήταν σε συνεχή διαμάχη μεταξύ τους.
Ο σοφός πατέρας πήρε ένα δεμάτι ξύλα και τους προέτρεψε να το σπάσουν.
Εκείνοι απέτυχαν. Αφαίρεσε ένα ξύλο, τους προέτρεψε το ίδιο, και βέβαια το ξύλο λύγισε αμέσως και έσπασε.
Παιδιά μου τους είπε, καταλαβαίνετε ότι όταν είστε ενωμένοι τίποτα δεν μπορεί να σας λυγίσει?
Αυτή είναι η αλήθεια, μόνος ο άνθρωπος λυγίζει και η δύναμη του βρίσκεται στην Ενότητα.
Η σκοτεινή πλευρά– και την ορίζουμε σαν αυτήν που έχει χαμηλή συνειδητότητα και απέχει από την Ανιδιοτελή Αγάπη της Δημιουργίας, το γνωρίζει αυτό.
Γνωρίζει όλους τους νόμους της ενέργειας που διέπουν τον κόσμο.
Απλά τους χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος.
Οι Εξυπηρετητές του Φωτός σπουδάζουμε τους νόμους της ενέργειας έτσι που αυτή να χρησιμοποιηθεί για την κοινή ωφέλεια Όλων των όντων.
Έτσι η πλευρά η απέχουσα από την Ανιδιοτελή Αγάπη εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια αντιστρέφοντας την.
Την εφαρμόζει μέσα από το διαίρει και βασίλευε.
Η εξουσία είτε εκφράζεται μέσα από την πολιτική είτε εκφράζεται μέσα από την θρησκεία διαιρεί τους ανθρώπους και κυριαρχεί επ αυτών.
Αυτήν την ύστατη στιγμή για την ανθρωπότητα χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι η Ισχύς είναι εν τη Ενώσει.
Ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και ότι ενωμένη την ανθρωπότητα δεν μπορεί καμμία μορφή σκότους να την διαβάλλει.
Οτι αυτά που μας χωρίζουν είναι λιγώτερα από αυτά που μας ενώνουν.
Ενωμένη ανθρωπότητα εκπορευόμενη από την Ανιδιοτελή Αγάπη της Δημιουργίας σημαίνει αλλαγή, απελευθέρωση, γείωση μιας νέας πραγματικότητας όπου το Αγαθόν είναι η κυρίαρχη ενέργεια.
Ας ακολουθήσουμε το Φως.
Απόσπασμα από την εργασία μας για την Αφύπνιση του Υψηλού ανθρώπινου δυναμικού,¨ Το Αρχέτυπο της Φώτισης¨https://sofiafoskolou.com/events/ta-archetypa-ton-chakras-magnitoskopimena-ergastiria-afypnisis/
– ο αρχαίος μύθος αποδίδεται στον Αίσωπο η στον Ομηρο.