Οι Αρετές

Οι αρετές του ανθρώπου μπορεί να μείνουν ανενεργές μέχρι να υπάρξουν συνθήκες εξαιρετικές, όπως ένας πόλεμος, μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, ή κάποια χρεία στο περιβάλλον του.
Τότε αρετές όπως το θάρρος, η φιλαλήθεια, η δικαιοσύνη, εκδηλώνονται και ο άνθρωπος γίνεται αυτό που λέμε ο ήρωας της διπλανής πόρτας!
Η εκδήλωση των αρετών αλλά και των χαμηλών δονήσεων είναι το ενεργειακό μας αποτύπωμα και γράφουν την ιστορία της ζωής μας.
Γράφουν και την ιστορία των απογόνων μας καθώς μεταφέρονται σε αυτούς μέσω της προγονικής γραμμής.
Παράλληλα συγγράφουν την ιστορία ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.
Ποια είναι η ιστορία της ζωή σου, τι κληροδοτείς στους απογόνους, ποιο είναι το ενεργειακό σου αποτύπωμα;
Με τι αρετές πορεύεσαι?